Velkommen

Renate Evensen

Livsstil  Healing Personlig utvikling Rådgivning

 Kontakt for meg for bestilling mob: 40200857 Motivasjon,telefonmøter, personlige møter, kurs, opplæring, parforhold.       epost:  reneve@online.no  

Personlig utvikling hjelper deg og styrker DEG i mange livssituasjoner. Det handler mest om å tørre å»gi slipp»og gi plass til nytenkning.

Hvordan få til bedre kommunikasjon i familien, parforhold og på skole/jobb?

Livsstil, nye valg, Personlig utvikling og nye muligheter som kan gi bedre helse og trivsel i livet ditt.

Personlig utvikling i forbindelse med jobb og utfordringer du møter der. Her kan vi sammen finne ut hva som skal til for at du trives bedre i din jobbsituasjon eller i din lederstilling. Mange uheldige situasjoner og frustrasjoner på arbeidsplassen har sammenheng med langvarig stress og press. Jeg kan hjelpe deg å redusere stress og dermed øke ditt fokus i retning av bedre løsninger som kan gi deg mer overskudd til å gjøre endringer i ditt arbeidsforhold.

Personlig utvikling handler om deg og dine valg Hva kan du velge og hvordan kan du bli mer klar over hva som kan endres på? Som regel er det de små tingene i hverdagen som kan endres og dermed skape større flyt og bedre konsentrasjon i de fleste relasjoner og sammehenger. Det vil gjelde uansett roller og stillinger, det er de små justeringen som gir gode resultater jevnt over. Det er noen ganger nødvendig å gjøre store endringer og ta vanskelige valg, det kan jeg hjelpe deg med og bidra med å skape en god oversikt på hva som kan og må endres på. Uansett om det er store eller små endringer i livet, er det de daglige situasjoner som preger oss alle. Endringer som velges bevisst hver dag, er med på å redusere stress og annet som oppleves slitsomt og frustrerende.  Det kan tilføres nye rutiner som passer inn i livet ditt og som er med på å gi overskudd og bedre livsstil for deg og de som du omgir deg med, uansett om det er i private forhold eller i jobbrelaterete forhold.

Personlig utvikling kan være med på å redusere stress i familien og dermed vil det bli lettere å finne gode løsninger som skaper bedre samhold og bedre kommunikasjon. Vi finner sammen ut hva som skaper stress og lager  en plan for å etablere bedre rutiner for å kunne endre på en del av det som har  hatt negativ påvirkning på familielivet. Bedre og mer positive og forutsigbare forhold i familien har reddet mange parforhold og ekteskap og bidratt til  tryggere og bedre samhold for alle i familien. Som regel er det samme problemet som gjentar seg  hele tiden og man går så lei alt og vil bare ut av situasjonen og forholdet/familien. Min erfaring er at i mange tilfeller skal det kun små endringer til for å bedre det meste. Viljen til endringer, trening på nye rutiner gir bedre grunnlag for samarbeid i de fleste forhold. Det som er viktig er å få hjelp til å se det som frustrerer og som irriterer og få forslag til endringer.

♦ Livsstil,  bedre valg og nye muligheter som kan gi bedring i helse og gi større trivsel.

Verktøy som benyttes:  Personlig utvikling Bevisstgjøring  Motivasjon Selvutvikling Selvinnsikt Healing Mindfulness  Pusteteknikker Meditasjon Inspirasjon .

Alle vi mennesker treffer det beste valget som er tilgjengelig for oss i vår modell av verden. Ved å endre vår oppfatning og tilføre det vi mangler i livet vårt, da forandrer vi vår modell av verden og vår opplevelse av livet.

Mål, valg og handlinger må til for å skape endringer.

Renate Evensen org nr.995899728
Dnb Konto: 1503.18.31951 Vipps til Dnb: 71568Logo (1)logo

 Studentmedlem i NTF Norsk Traumeterapeut Forening